O projekcie

Game Changer to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który docelowo zapewnia narzędzia szkoleniowe, praktyczne wsparcie ekspertów i doradztwo dla organizacji pozarządowych, młodych ludzi i osób mających na nich wpływ. Kampanie te będą prowadzone zarówno w Internecie za pośrednictwem prowadzonych przez młodzież kampanii w mediach społecznościowych, jak i w świecie offline w formie społecznych gier miejskich, które promują tolerancję, zaangażowanie obywatelskie, różnorodność i integrację w coraz bardziej zróżnicowanym i cyfrowo połączonym świecie.

Projekt Game Changer to partnerstwo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, technologami, ekspertami, specjalistami w zakresie mediów oraz młodymi aktywistami działającymi głównie we Francji, Grecji i Polsce.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Game Changer korzysta z najlepszych międzynarodowych praktyk w celu pozyskania nowych zasobów, które pomogą młodym aktywistom/liderom oraz organizacjom pozarządowym w prowadzeniu kampanii internetowych skierowanych do młodych ludzi, którzy mogą być zagrożeni wpływem mniej tolerancyjnej, mniej otwartej i bardziej zamkniętej ideologii.

Więcej

Analiza aktualnego
stanu wiedzy

Nasza analiza stanowi kompleksowy przegląd najlepszych praktyk z zakresu alternatywnych kampanii narracyjnych, online i offline, mających na celu zapobieganie radykalnej ideologii i zachowaniom.

Podręcznik
szkoleniowy

Nasz podręcznik zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich zainteresowanych planowaniem i realizacją kampanii internetowych promujących tolerancję, zaangażowanie obywatelskie, różnorodność i integrację wśród młodzieży poprzez wykorzystanie alternatywnych kampanii narracyjnych.

Model
komunikacji

Nasz podręcznik zawiera szczegółowy przewodnik i strategię komunikacji dla kampanii internetowych, które mają na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy młodzieżą o różnym pochodzeniu, osobistych preferencjach i ideologiach.

Ocena wpływu

Nasz raport dostarcza ram monitorowania stosowanych podczas pomiaru zasięgu, wpływu i skuteczności danej kampanii. Precyzyjna ocena wpływu pomaga nam lepiej zrozumieć, co rzeczywiście udało się osiągnąć, zaplanować skalowalność i wyciągnąć wnioski zarówno z naszych sukcesów, jak i porażek.

Dołącz do gry

Game Changer opracowuje innowacyjną i łatwą w adaptacji miejską grę społeczną, która pomoże organizacjom pozarządowym, ekspertom, nauczycielom i osobom pracującym z młodzieżą promować zaangażowanie obywatelskie i rozwiązywać problemy dotykające młodych ludzi w ich społecznościach narażonych na narastanie braku tolerancji i otwartości.

Więcej

Historie zmian

Game Changer współpracuje z młodymi osobami (lub Ambasadorami zmiany) we Francji, Grecji i Polsce w celu rozwoju nowych, prowadzonych przez młodzież kampanii w mediach społecznościowych, których celem jest promowanie tolerancji, zaangażowania obywatelskiego, różnorodności i integracji społecznej. Nasi Ambasadorzy zmiany tworzą te kampanie od podstaw aż po ich finalizację, co obejmuje identyfikację grupy docelowej, jej skarg oraz tego, w jaki sposób pomóc w zmianie narracji.

Camp

W połowie 2020 r. Game Changer organizuje otwartą, interaktywną, dwudniową dyskusję i CAMP w celu wspólnego wypracowania i podzielenia się pomysłami na temat tego, w jaki sposób wykorzystać technologię do wzmocnienia pozycji młodych ludzi i uodpornienia ich na brutalny ekstremizm. Wydarzenie to jest otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów młodzieżowych, środowisk akademickich, aktywistów, liderów i ekspertów branżowych.

Będziemy dzielić się najnowszymi badaniami (z naszej Analizy aktualnego stanu wiedzy), uczyć się prowadzenia kampanii, wykorzystywania społecznych gier miejskich do wspierania zmian i dialogu, a także dzielenia się wiedzą z organizacjami pozarządowymi, aktywistami i ekspertami z całej Europy.

Dowiedz się więcej

Lider:

Partnerzy projektu:

Newsletter - zapisz się