Historie zmian

Game Changer początkowo rozpocznie współpracę z młodymi ludźmi we Francji, Grecji i Polsce w zakresie opracowywania nowych kampanii internetowych mających na celu promocję tolerancji, zaangażowania obywatelskiego, różnorodności społecznej i integracji.

Na każdym etapie naszego procesu będziemy kontynuować naukę i adaptację, co pozwoli nam na zmianę historii młodych ludzi.

Na dalszych etapach Projektu Game Changer rozszerzymy współpracę z organizacjami pozarządowymi z kolejnych 5 krajów. Organizacje te będą miały możliwość uzyskania pełnego wsparcia naszego zespołu projektowego w prowadzeniu zarówno kampanii w mediach społecznościowych, jak i offline'owych gier miejskich.

Game Changer Grecja

Grecja

Impact Hub Atens i Logou Paignion zachęcają młodych ludzi do krytycznego myślenia o potencjalnych politycznie motywowanych narracjach w nadziei, że młodzież ta będzie bardziej aktywnie angażować się w życie społeczne i pozytywnie postrzegać różnorodność. Za pośrednictwem kampanii internetowych te organizacje pozarządowe z Aten pragną zwalczać narastające zjawiska homofobii wśród młodych ludzi w Grecji. Ich kampanie będą także zachęcały młodych ludzi to podejmowania działań i głośnego sprzeciwiania się wszelkim przejawom dyskryminacji.

Historie
Game Changer Francja

Francja

L'association Artemis prowadzi kampanie mające na celu zachęcenie młodych ludzi z różnych środowisk społecznych i religijnych w Paryżu do wzajemnej interakcji, zrozumienia i akceptacji. Artemis opracowuje kampanie mające na celu pomoc młodym ludziom w rozpoznawaniu i zwalczaniu mowy nienawiści oraz zgłębianiu drażliwych kwestii z różnych perspektyw.

Historie
Game Changer Polska

Polska

Civis Polonus współpracuje z uczniami szkół średnich w celu przeciwdziałania nękaniu i agresywnym zachowaniom. Jej kampanie w ramach Game Changer mają promować współczucie i zrozumienie dla odmiennych lub marginalizowanych młodych ludzi. Kampanie te służą budowaniu poczucia integracji oraz zwiększeniu szacunku i wsparcia udzielanego zmarginalizowanym młodym ludziom zarówno przez rówieśników, jak i dorosłych.

Historie
Filtry
Filtry
Więcej wkrótce
Newsletter - zapisz się