O projekcie

Game Changer to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który docelowo zapewnia narzędzia szkoleniowe, praktyczne wsparcie ekspertów i doradztwo dla organizacji pozarządowych, młodych osób aspirujących do miana liderów (lub Ambasadorów zmiany). Podczas szkoleń Ambasadorowie zmiany nauczą się prowadzić własne kampanie w mediach społecznościowych, a organizacje pozarządowe dowiedzą się, jak udzielać wsparcia i doradztwa w tym procesie. Kolejny element Game Changer dotyczy społecznych gier miejskich w świecie offline, które będą promowały tolerancję, zaangażowane społeczne, różnorodność i integrację.

Współpracujące z Game Changer organizacje pozarządowe oraz eksperci będą monitorować, udzielać wskazówek i kontynuować szkolenia dla Ambasadorów w zakresie prowadzonych przez nich kampanii, aby zapewnić ich skuteczność i, co ważniejsze, wysłuchiwać ich pytań, uwag i obaw. Zapewni to nieustanne uczenie się nowych rzeczy zarówno przez partnerów, jak i Ambasadorów zmiany.

Game Changer rozpocznie swoją działalność we Francji, Grecji i Polsce, a docelowo rozszerzy się na 8 krajów w całej Europie. Na podstawie tych wstępnych kampanii przeanalizowane i rozpowszechnione zostaną sukcesy i porażki, co, miejmy nadzieję, pozwoli dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, organizacji pozarządowych wykonujących podobną pracę, ekspertów i środowisk akademickich w całej Europie.

Projekt ten opiera się na partnerstwie pomiędzy młodzieżą i organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kwestie tolerancji, otwartości, zaangażowania obywatelskiego oraz radykalnej ideologii i zachowań oraz ukierunkowanymi na ekspertów w dziedzinie technologii, specjalistów ds. mediów, środowiska akademickiego i działaczy młodzieżowych.

Lider projektu:

TechSoup Europe jest partnerem koordynującym projektu Game Changer.

Jako część TechSoup Global Network, TechSoup Europe udostępnia kreatorom zmian rozwiązania w zakresie technologii transformacyjnej, a także rozwija ich umiejętności niezbędne do poprawy warunków życia w skali lokalnej i światowej. TechSoup Europe to lider w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych wspierających społeczeństwo obywatelskie. Pomaga lokalnym stowarzyszeniom i organizacjom non-profit z 48 europejskich krajów wykorzystywać technologię do maksymalizacji wpływu ich kampanii dla dobra ogółu.

Partnerzy projektu:

Explore IT odpowiada za opracowanie w ramach projektu interaktywnej gry miejskiej, którą organizacje pozarządowe z całej Europy mogą wykorzystać do zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne.

Explore IT to akademicki start-up Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (P-JAIT), stworzony w celu wspierania prac nad oprogramowaniem w zakresie kilku innowacyjnych projektów prowadzonych przez Akademię. Od momentu utworzenia w 2015 roku firma zrealizowała projekty dotyczące m.in. systemów i platform motywacyjnych, technologii wspierających tworzenie gier miejskich oraz platform edukacyjnych.

RNTC odpowiada za opracowanie ewaluacyjnych oraz szkoleniowych materiałów umożliwiających prowadzenie kampanii online.

RNTC powstało w 1968 roku jako wspólna inicjatywa RNW Media (dawne Radio Netherlands Worldwide) oraz Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich 50 lat RNTC zgromadziło bezcenne doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla specjalistów ds. mediów z całego świata, a także znacząco przyczyniło się do postrzegania roli, jaką media mogą odgrywać w społeczeństwie – zwłaszcza w rozwijającym się świecie oraz w krajach podlegających transformacji. RNTC szkoli specjalistów ds. mediów z całego świata: od dziennikarzy i twórców programów po aktywistów społecznych i specjalistów ds. komunikacji zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

L’association Artemis prowadzi kampanie projektu we Francji.

L’association Artemis to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, która do zwalczania radykalizacji stosuje podejście multidyscyplinarne. Organizacja opowiada się za wykorzystaniem mediacji w odpowiedzi na radykalizację. Ponadto opracowuje i prowadzi projekty edukacyjne zachęcające do nawiązania dialogu międzykulturowego, zwalczania uprzedzeń, promowania praw oraz wolności przyznawanych w ramach reguł świeckości, a także podważania teorii spiskowych. Artemis zapewnia także wsparcie osobom opuszczającym radykalne środowiska. Ponad 6 tysięcy osób skorzystało już ze szkoleń oferowanych przez Artemis na terenie całego kraju.

Logou Paignion współprowadzi kampanie projektu w Grecji.

Logou Paignion (Λόγου Παίγνιον) to miejska organizacja non-profit z siedzibą w greckich Atenach. Za pomocą projektowania oraz wdrażania programów edukacyjnych oferuje ona szkolenia z zakresu kultury adresowane do odbiorców w różnym wieku, różnego pochodzenia. Dwie cechy jej tożsamości, „λόγος” (oznaczające rozum lub świat duchowy) oraz „παιχνίδι” (gra znaczeń) doskonale uchwyciły filozofię i misję organizacji: jej celem jest rozwój duchowego środowiska odbiorców poprzez działania oparte na grze.

Impact Hub współprowadzi kampanie projektu w Grecji.

Impact Hub Athens buduje wpływowe społeczeństwa. Wspiera, umożliwia oraz przyspiesza innowacje społeczne, udostępniając inkubatory przedsiębiorczości, przestrzeń do współpracy oraz organizacji wydarzeń, a także usługi dostępne dla każdej osoby oddanej idei opracowania zrównoważonych rozwiązań problemów społecznych i środowiskowych. Jesteśmy członkiem globalnej sieci zrzeszającej przeszło 120 punktów Impact Hub. Nasz grecki oddział liczy 600 członków. Opracowujemy programy związane z najważniejszymi kwestiami społecznymi, skupiając się na technologiach w służbie aktywizmu, dobra, urbanizmu oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Ułatwiamy integrację szczególnie narażonych grup społecznych oraz ich dostęp do miejsc pracy, wsparcie oraz zaangażowanie w sprawy społeczeństwa.

Civis Polonus prowadzi kampanie projektu w Polsce.

Civis Polonus to organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie. Pomaga ona rozwijać obywatelską świadomość oraz aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Działania organizacji opierają się na założeniu, że podstawą dobrze funkcjonującego państwa musi być społeczność zaangażowanych, oddanych sprawie obywateli świadomych własnych praw i sposobów ich egzekwowania. Civis Polonus promuje te cele za pośrednictwem szerokiego spektrum działań ukierunkowanych na rozwój społecznych kompetencji jednostki, zachęcanie do współpracy, a także poczucie odpowiedzialności za sprawy społeczne. Organizacja współpracuje z przedstawicielami władz publicznych, by stworzyć mechanizmy umożliwiające obywatelom uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Civis Polonus rozwija także programy aktywnej edukacji społecznej w szkołach i gminach.

Kontakt:

Aaron Mizak
Community Builder and Communication Specialist
TechSoup Europe
amizak@techsoup.org
Newsletter - zapisz się